Kliendid räägivad:

„Mõistega “Sales Funnel“ tutvusin esimest korda 15 aastat tagasi, kuid alles hiljuti toimunud “HitRate“ koolitus pani teooria faktidesse ja numbritesse, millega saab reaalselt tööd teha.“
Taavi Lepik | Tegevdirektor | LEXUS TALLINN
„Meie ettevõtte  koostöö Change Management OÜ’ga on olnud aastatepikkune. Oleme koos läbi viinud erinevaid projekte, alates ettevõtte protsesside kirjeldamisest kuni kliendi rahulolu monitoorimiseni. Change Management’i lähenemine ja süsteemsus segatuna meie praktiliste kogemuste ning „talupojatarkusega“, on aidanud meie ettevõttel asju paremini korraldada ning efektiivsemaks muuta.“
Guido Tamm | Tegevdirektor/Juhatuse esimees | Esvika Elekter AS
„Juba mitmeid aastaid kogu Baltikumis kestev koostöö Change Management OÜ-ga, pälvib siiani ainult kiidusõnu. CM puhul hindame meie ettevõtte vajaduste mõistmist ning neil põhinevaid koolitusi.  CM koolitused ei ole lihtsalt paaripäevased arutelud,  vaid kestev protsess, mis muutub ja areneb koos ettevõttega."
Argo Rebane | Hansarent OÜ | Mobility Eesti OÜ / Europcar | Juhatuse liige
„Change Management OÜ on vastutustundlik, professionaalne ja avatud mõttemaailmaga ettevõte, kellega on lihtne ja meeldiv koostööd teha.“
Oleg Fomin | Toyota Baltic AS | Koolitusjuht
„Büroomaailm on olnud CM´i koolituste tellija mitmeid aastaid. Tekib küsimus – millest selline püsiv suhe? Esiteks: CM Arvi isikus oskab kuulata äriklienti. Teiseks: CM oskab leida just õigeid äripunkte, mis vajavad arendamist. Kolmandaks: CM läheneb igale koolitusest osavõtjale individuaalselt. Neljandaks: koolitusest osavõtjad on andnud koolitajale positiivse hinnangu."
Jüri Ross | AS Infotark/Büroomaailm | Tegevdirektor
„Esimene asi, mis seostub firmaga Change Management, on professionaalsus. Konsultandid näevad müügiprotsessi kui tervikut ning arvestavad valdkonna spetsiifika ja müügimeeskonna liikmete taustaga. Pingevaba koostöö loob hea võimaluse jõuda ettevõtte tegelikest vajadustest tulenevate koolituslahendusteni.“
Aare Järvelaid | Mediq Eesti OÜ | Tegevjuht
„"HitRate" on põnev ja hariv virtuaalne müügitöö simulatsioon, millel on otsene seos reaalse eluga. See annab suurepärase võimaluse julgemalt vastu võtta igapäeva müügitööd puudutavaid otsuseid, kuhu ja mil määral panustada. Selle tulemusena tekib selge arusaam teostatud tegevuste ja saavutatud tulemuste vahelistest seostest. Koolituse lõpus koostab iga osaleja personaalse tegevusplaani, toetamaks püstitatud müügieesmärkide saavutamist."
Tanel Lonks | Kiilto Eesti OÜ | Tegevjuht

Ettevõte

Konsultatsiooni- ja koolitusfirma Change Management loodi 2006. aastal. Meie konsultanditöö kogemus ulatub aastasse 2000. Change Management tegevus on suunatud müügi- ja teenindusorganisatsioonide töö efektiivsuse tõstmisele. Efektiivsuse mõjutamine eeldab organisatsioonide toimimise sh. põhjus – tagajärg seoste mõistmist, terviku nägemist ning valmisolekut sukelduda detailidesse, mis ongi muudatuste planeerimise aluseks. Aitame tulemuse seisukohalt oluliste muudatuste elluviimisel kaasates inimesi ettevõtte erinevatelt tasanditelt. Vajalike muudatuste juurutamisel kasutame erinevaid koostöövorme – projekti planeerimist ja juhtimist, konsultatsioone, koolitust, coachingut, intervjuusid, ühisvisiite, töötubasid, mystery shoppingut jne.

Meie kliente

Pädevusvaldkonnad

Spetsialistist juhiks | Inimeste juhtimine | Juhtimismudeli väljatöötamine | Müügijuhtimine | "HitRate" veebipõhine müügijuhtimise simulatsioon | Teeninduse juhtimine | Praktiline juhtimine | Keeruliste juhtimisolukordade lahendamine | Muudatuste juhtimine | Coaching | Projektijuhtimine | Projektimeeskonna juhtimine | Majanduslik argumenteerimine | Win-Win läbirääkimised | Juhi ja meeskonna koostöö | Treeningud konkreetsete oskuste lihvimiseks
Süsteemne müük | Salongimüük | Telefonimüük | Müügiprotsessi kirjeldamine | Müügi töövahendite väljatöötamine | Müügitöö mõõdikute väljatöötamine | Praktilised müügiläbirääkimised | Müügitegevuste analüüs & planeerimine | "HitRate" veebipõhine müügitöö analüüsi & planeerimise simulatsioon | Majanduslik argumenteerimine | Eneseväjendusoskus | Töö võtmeklientidega | Win-Win läbirääkimised | Enesejuhtimine | Meeskonna koostöö | Treeningud konkreetsete oskuste lihvimiseks
Klienditeeninduse alused | Teenindusstandardite väljatöötamine | Praktiline kliendteenindus | Telefonisuhtlus | Lisamüük | Kliendikaebuste käsitlemine | Teenindusmeeskonna koostöö | Enesejuhtimine | Treeningud konkreetsete oskuste lihvimiseks

Konsultandid

Arvi Heinloo
Juhatuse liige | Tartu Ülikool, MBA
Telefon: (372) 5626 0036
Konsultandi ametit pean aastast 2000. Mind inspireerib süsteemne koostöö ettevõtetega, kes omavad ambitsiooni kasvada ning on valmis panustama soovitud muudatuste elluviimiseks.
Mart Varjun
Juhatuse liige | Estonian Business School, MBA
Telefon: (372) 5646 1136
Konsultandi ametit pean aastast 2000. Selle töö võluks on osalejate tänu koostööst saadud ideede, emotsioonide ja selgemate sihtide eest.
Juhatuse liige | Estonian Business School, MBA
Telefon: (372) 5646 1136
Konsultandi ametit pean aastast 2000. Selle töö võluks on osalejate tänu koostööst saadud ideede, emotsioonide ja selgemate sihtide eest.
Juhatuse liige | Tartu Ülikool, MBA
Telefon: (372) 5626 0036
Konsultandi ametit pean aastast 2000. Mind inspireerib süsteemne koostöö ettevõtetega, kes omavad ambitsiooni kasvada ning on valmis panustama soovitud muudatuste elluviimiseks.

Kontakt

Change Management OÜ | Löwenruh Ärimaja | Mustamäe tee 44, 10621 Tallinn

Reg nr 11276372 | KMK nr EE101072539 | A/a nr EE101010220059381016 SEB

info@changemanagement.ee

Töökeeled: eesti, vene, inglise

Koostöö tulemus

Tehakse õigeid (prioriteetseid) tegevusi ...

... tegevusi tehakse õigesti ...

... seeläbi suurendades efektiivsust

Tegevus 1
%
Tegevus 2
%
Tegevus 3

Müügijuhtimise simulatsioon HitRate mõjutab...

HitRate
Õigete valikute tegemist
Töökust
Efektiivsuse suurenemist
Käibe suurenemist

„HitRate“ on ainulaadne müügijuhtimise õppevahend praktikutele, mis võimaldab teadvustada müügitöö põhjus-tagajärg seoseid ja aitab leida kasutamata reserve müügijuhtimises.

“HitRate” valmis koostöös Tallinna Ülikooliga ja EAS-i toel

tylogo_86 eleaslogo_86hitratelogo1_76

Müügikalkulaator

Vasta kõikidele küsimustele

Olemasolevad kliendid
Uued kliendid
Kokku
Sinu eelmise aasta netomüügikäive (EUR)
Olemasolevad kliendid
Uued kliendid
Kokku
Lepingute arv eelmisel aastal (tk)
Olemasolevad kliendid
Uued kliendid
Kokku
Pakkumiste arv eelmisel aastal (tk)
Olemasolevad kliendid
Uued kliendid
Kokku
Müügikohtumiste arv eelmisel aastal (tk)
Olemasolevad kliendid
Uued kliendid
Kokku
Sinu järgmise aasta müügikäibe eesmärk (EUR)
Olemasolevad kliendid
Uued kliendid
Kokku

Mida pead tegema soovitud müügikäibe saavutamiseks järgmisel aastal?

Sinu järgmise aasta müügikäibe eesmärk (EUR)
Olemasolevad kliendid
Uued kliendid
Kokku
Vajalik lepingute arv (tk)
Olemasolevad kliendid
Uued kliendid
Kokku
Vajalik pakkumiste arv (tk)
Olemasolevad kliendid
Uued kliendid
Kokku
Vajalik müügikohtumiste arv (tk)
Olemasolevad kliendid
Uued kliendid
Kokku

Soovitud müügikasvu realiseerimiseks võta meiega ühendust!