Kliendid räägivad:

„Arvi Heinloo nõustas meid aasta jooksul erinevate tööprotsesside väljatöötamisel ning juurutamisel. Kasutasime Arvi poolt soovitatud Brown Paper meetodit, mis sobis igati meie vajadustega. Arvi viis end kurssi meie organisatsiooni toimimise ja vajadustega ning suutis olla hea eestvedaja kõigile tiimidele, kes oma tööprotsesse välja töötasid. Oleme sama meetodit kasutanud hiljem iseseisvalt teiste sarnaste tööprotsesside kirjeldamiseks ja soovitame seda ka teistele.“
Juhan Anupõld | Turismiuuringute ja arenduste valdkonnajuht | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
„Esimene asi, mis seostub firmaga Change Management, on professionaalsus. Konsultandid näevad müügiprotsessi kui tervikut ning arvestavad valdkonna spetsiifika ja müügimeeskonna liikmete taustaga. Pingevaba koostöö loob hea võimaluse jõuda ettevõtte tegelikest vajadustest tulenevate koolituslahendusteni.“
Aare Järvelaid | Mediq Eesti OÜ | Tegevjuht
„Büroomaailm on olnud CM´i koolituste tellija mitmeid aastaid. Tekib küsimus – millest selline püsiv suhe? Esiteks: CM Arvi isikus oskab kuulata äriklienti. Teiseks: CM oskab leida just õigeid äripunkte, mis vajavad arendamist. Kolmandaks: CM läheneb igale koolitusest osavõtjale individuaalselt. Neljandaks: koolitusest osavõtjad on andnud koolitajale positiivse hinnangu."
Jüri Ross | AS Infotark/Büroomaailm | Tegevdirektor
„Change Management OÜ on vastutustundlik, professionaalne ja avatud mõttemaailmaga ettevõte, kellega on lihtne ja meeldiv koostööd teha.“
Oleg Fomin | Toyota Baltic AS | Koolitusjuht
„Meie ettevõtte  koostöö Change Management OÜ’ga on olnud aastatepikkune. Oleme koos läbi viinud erinevaid projekte, alates ettevõtte protsesside kirjeldamisest kuni kliendi rahulolu monitoorimiseni. Change Management’i lähenemine ja süsteemsus segatuna meie praktiliste kogemuste ning „talupojatarkusega“, on aidanud meie ettevõttel asju paremini korraldada ning efektiivsemaks muuta.“
Guido Tamm | Tegevdirektor/Juhatuse esimees | Esvika Elekter AS
„Mõistega “Sales Funnel“ tutvusin esimest korda 15 aastat tagasi, kuid alles hiljuti toimunud “HitRate“ koolitus pani teooria faktidesse ja numbritesse, millega saab reaalselt tööd teha.“
Taavi Lepik | Tegevdirektor | LEXUS TALLINN
"Arvi Heinloo on olnud pikaajaline partner müügi-, suhtlus- ja juhtimiskompetentside arendamisel. Meenub hetk peale meie ühist arendusprogrammi, kus programmis osalenu nii elevalt kirjeldas kui äge oli olnud programmi suhtlusalane praktiline ülesanne. Sellistel hetkedel saad aru kui hästi on koolitaja osanud programmi üles ehitada ja osalejatele läheneda ning mõistad, et on loodud väärtust programmis osaleja jaoks. Need hetked inspireerivad!"
Kadri Arraste | Personalijuht | Volvo Estonia OÜ
„Juba mitmeid aastaid kogu Baltikumis kestev koostöö Change Management OÜ-ga, pälvib siiani ainult kiidusõnu. CM puhul hindame meie ettevõtte vajaduste mõistmist ning neil põhinevaid koolitusi.  CM koolitused ei ole lihtsalt paaripäevased arutelud,  vaid kestev protsess, mis muutub ja areneb koos ettevõttega."
Argo Rebane | Hansarent OÜ | Mobility Eesti OÜ / Europcar | Juhatuse liige

Kliendid

Teenused

competence-tree
Juhtimine
Müük
Teenindus
Spetsialistist juhiks | Inimeste juhtimine | Juhtimismudeli väljatöötamine | Müügijuhtimine | "HitRate" veebipõhine müügijuhtimise simulatsioon | Teeninduse juhtimine | Praktiline juhtimine | Keeruliste juhtimisolukordade lahendamine | Muudatuste juhtimine | Coaching | Projektijuhtimine | Projektimeeskonna juhtimine | Majanduslik argumenteerimine | Win-Win läbirääkimised | Juhi ja meeskonna koostöö | Treeningud konkreetsete oskuste lihvimiseks
Süsteemne müük | Salongimüük | Telefonimüük | Müügiprotsessi kirjeldamine | Müügi töövahendite väljatöötamine | Müügitöö mõõdikute väljatöötamine | Praktilised müügiläbirääkimised | Müügitegevuste analüüs & planeerimine | "HitRate" veebipõhine müügitöö analüüsi & planeerimise simulatsioon | Majanduslik argumenteerimine | Eneseväjendusoskus | Töö võtmeklientidega | Win-Win läbirääkimised | Enesejuhtimine | Meeskonna koostöö | Treeningud konkreetsete oskuste lihvimiseks
Klienditeeninduse alused | Teenindusstandardite väljatöötamine | Praktiline kliendteenindus | Telefonisuhtlus | Lisamüük | Kliendikaebuste käsitlemine | Teenindusmeeskonna koostöö | Enesejuhtimine | Treeningud konkreetsete oskuste lihvimiseks

Müügitöö efektiivsuse simulatsioon “HitRate” mõjutab...

HitRate
Õigete valikute tegemist
Töökust
Efektiivsuse suurenemist
Käibe suurenemist

„HitRate“ on ainulaadne müügijuhtimise õppevahend praktikutele, mis võimaldab teadvustada müügitöö põhjus-tagajärg seoseid ja aitab leida kasutamata reserve müügijuhtimises.

“HitRate” valmis koostöös Tallinna Ülikooliga ja EAS-i toel

tylogo_86 eleaslogo_86hitratelogo1_76

Müügitöö efektiivsuse simulatsioon “HitRate”

Koolituse eesmärk:

 • Müügitulemuste ja müügitegevuste vaheliste seoste teadvustamine
 • Praktilise kogemuse saamine müügitöö analüüsist ja planeerimisest veebipõhise simulatsiooni "HitRate" abil
 • Personaalse tegevusplaani koostamine oma müügitöö efektiivsuse suurendamiseks

Sihtrühm:

B2B müügiorganisatsioonide tegevdirektorid, müügidirektorid & müügikonsultandid, kelle eesmärgiks on olemasoleva ressurssiga suurendada müügitulemust.

Sisu & metoodika:

Praktilise lisaväärtuse annab koolitusele reaalsest elust inspireeritud veebipõhine müügitöö analüüsi ja planeerimise simulatsioon "HitRate", mis on väljatöötatud koostöös Tallinna Ülikooli ning EAS'iga. Teadmisi omandatakse meeskonnadevahelises mitmevoorulises võistluses, kus võitjaks osutub meeskond, kes suudab oma müügitiimi juhtides saavutada suurima kasumi. Osalejate poolt vastuvõetud otsuste tulemused ilmnevad iga mänguvooru lõpus. Sellele järgneb otsuste detailne analüüs ning vajalike muudatuste sisseviimine järgmiseks perioodiks. Metoodika aitab luua seoseid enda igapäevase tööga. Omandatud praktiliste kogemuste aluses koostatakse personaalne tegevusplaan oma müügitöö efektiivususe suurendamiseks.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teadvustab müügitöö põhjus-tagajärg seoseid
 • oskab enda müügitööd analüüsida läbi erinevate aspektide (prioriteedid klientide, toodete & teenuste lõikes, müügitegevuse valik & hul, müügiprotsessi etappide efektiivsus jm)
 • oskab analüüsi aluses koostada personaalset tegevusplaani, selleks et olemasoleva ajaga saavutada maksimaalte müügitulemus

NB! Vajalik sülearvuti olemasolu!

Võta meiega ühendust: info@changemanagement.ee

Ettevõte

Konsultatsiooni- ja koolitusfirma Change Management OÜ (CM) tegevus on suunatud organisatsioonide olemasoleva meeskonna efektiivsuse tõstmisele.

Sisuliste muudatuste juurutamine on reeglina pikaajaline protsess, mille vältel kogetakse erinevaid tagasilööke. CM näol on tegemist ettevõttevälise toega soovitud eesmärkideni jõudmisel. CM konkurentsieeliseks on valmisolek pakkuda täisteenust, mis sisaldab:

 • organisatsioonide toimimise põhjus – tagajärg seoste analüüsi
 • vajalike muudatuste defineerimist
 • müügistrateegia kohandamist
 • protsesside optimeerimist
 • mõõdikute süsteemi väljatöötamist
 • müügi töövahendite väljatöötamist
 • juhtimise-, müügi- ja teeninduse alaste praktiliste oskuste kujundamist

See kõik on võimalik pikaajalise ja usaldusliku koostöö puhul. CM klientideks on nii kohalikud kui ka rahvusvahelised ettevõtted. Tänu väljakujunenud konsultantide võrgustikule viime läbi piiriüleseid projekte Balti riikides.

Konsultandid

Arvi Heinloo
Konsultant | Juhatuse liige
Telefon: (372) 5626 0036
Aitan ettevõtteid vajalike muudatuste määratlemisel, planeerimisel ja elluviimisel nii konsultatsioonide, koolituste kui personaalse coachingu kaudu. Konsultandi ja koolitaja kogemus 20+ aastat.
Konsultant | Juhatuse liige
Telefon: (372) 5626 0036
Aitan ettevõtteid vajalike muudatuste määratlemisel, planeerimisel ja elluviimisel nii konsultatsioonide, koolituste kui personaalse coachingu kaudu. Konsultandi ja koolitaja kogemus 20+ aastat.

Kontakt

Change Management OÜ | Löwenruh Ärimaja | Mustamäe tee 44, 10621 Tallinn

Reg nr 11276372 | KMK nr EE101072539 | A/a nr EE101010220059381016 SEB

info@changemanagement.ee

Töökeeled: eesti, vene, inglise